Les cròniques de l’expansió catalana a la Mediterrània. 1280-1547-2007

L’expansió dels comtats dels Pirineus catalans vers les planes, el mar i les illes de la Mediterrània va suscitar una sèrie de cròniques i de cronistes excepcionals (en alguns casos, foren els reis mateixos, començant per Jaume I, els màxims responsables de l’aventura mediterrània). “Excepcionals" perquè no hi ha cap altre conjunt de producció historiogràfica equivalent a Europa; perquè passen molt aviat de ser escrites en llatí a ser escrites en una llengua nova: la catalana, i perquè dues de les cròniques són dictades per reis: les úniques autobiografies reials de l’Europa medieval. Les...