Ramon Llull. 1274-2007

Escriptor, filòsof, místic, missioner i gran viatger, potser el terme audàcia és el que més escau al seu temperament. Passà molts anys lluny de la seva terra, i és difícil construir-ne la biografia perquè no se’n té cap gran suport documental. Tot i que la seva vida fou llarga, i tractà tanta gent, deixà pocs testimonis epistolars. A falta d’aquests, són útils les notes que, a partir del 1290, solia posar a l’acabament dels seus tractats, indicant el lloc i la data de composició.

Ramon Llull, gran viatger (1274-1316)

La cronologia, però, no explica les motivacions espirituals...