Les rutes marítimes de la Mediterrània. 1250-1550

La cultura dels comtats catalans dels Pirineus no vivia d’esquena al mar. Tot al contrari, els interessos eren diferents, però l’objectiu era el mateix: la formació i el control de la diagonal estratègica de la Mediterrània que fes possible les relacions comercials i culturals amb Orient. Més tard, es pensà també en l’Atlàntic: es definiren les rutes de Flandes i d’Anglaterra, i començà l’exploració de les illes i les costes africanes.

L’expansió comercial de la confederació catalanoaragonesa

Rutes i dominis comercials

El gran dinamisme polític i cultural de la...