Una corona, dos sistemes polítics. 1479-1714

Els estats de la corona de Catalunya-Aragó, incorporats, des dels anys 1479, 1519 i 1580, a imperis confederats cada cop més grans, van mantenir els propis sistemes polítics (les generalitats o, per exemple, el Consell de Cent de Barcelona) fins al període de 1713-14. Seguint la llarga tradició d’unions matrimonials que podien significar federacions o unions de territoris (com ara el casament, el 1137, del comte de Barcelona Ramon Berenguer IV amb Peronella, l’hereva del regne d’Aragó), l’opció matrimonial del 1469 va tenir conseqüències polítiques deu anys més tard.

Mediterrània...