Capitells i fragments arquitectònics d’una altra procedència

L’inventari següent inclou un seguit de peces d’escultura arquitectònica de procedència diversa, sovint desconeguda. Destaca el conjunt de capitells conservats al Museu d’Arqueologia de Catalunya, a Barcelona.

Capitell (MHCB, núm. d'inv. 9.889)

Aquest capitell pertany al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, amb el núm. d’inv. 9.889. Actualment és al Dipòsit Municipal. Es tracta d’una peça trobada a Barcelona.

El capitell, de pedra calcària i del tipus corintitzant, es troba en molt mal estat i sembla que la base fou rebaixada per tal que encaixés amb una altra peça. Fa 50 cm d...