Anatomia i fisiologia de la sang

La sang és la substància líquida de color vermellós que ocupa l’interior de l’aparell càrdio-vascular. La seva funció fonamental és fer arribar oxigen i substàncies nutritives a tots els teixits, com també dur substàncies tòxiques o de rebuig fins als òrgans responsables d’eliminar-les.

El volum total de sang que el cos humà conté varia segons les característiques de cada persona, com ara l’edat, la complexió física i el sexe. En l’home el volum de sang correspon a uns 70 ml per kg de pes, mentre que en la dona és d’uns 60 ml/kg de pes. Així, l’organisme d’una persona adulta conté uns 4 l o...