Símptomes i signes patològics de la sang

Les manifestacions que poden originar les malalties hematològiques són molt variades tenint present que les alteracions de la sang afecten gairebé tot l’organisme. Tanmateix, però, alguns dels trastorns que poden originar, si bé no són exclusius de les malalties de la sang, acompanyen algunes de les més habituals. Així, entre els símptomes, és a dir, els trastorns subjectius, el més particular és el cansament o astènia, i entre els signes, és a dir, les manifestacions objectives, els més característics són els canvis de la coloració cutània, les hemorràgies, l’esplenomegàlia i les adenopaties...