Leucèmia

Definició

El terme leucèmia inclou una sèrie de trastorns que, si bé presenten una evolució i un pronòstic diferents, es caracteritzen per la proliferació exagerada de leucòcits, sovint atípics i anomenats en general cèl·lules leucèmiques; les cèl·lules leucèmiques s’acumulen a la medul·la òssia, n’ocupen l’espai sencer i substitueixen els elements cel·lulars normals, de manera que l’hematopoesi s’altera globalment; igualment, envaeixen altres òrgans hematologies com la melsa, el fetge i els ganglis limfàtics, i també teixits i òrgans no hematologies com el tub digestiu, les meninges, el...