Hemofília

Definició

L’hemofília constitueix un trastorn de la coagulació sanguínia degut a una alteració genètica, generalment hereditària, que determina un defecte o una fallada funcional d’unes substàncies determinades que intervenen en la coagulació sanguínia, els factors de coagulació VIII o IX segons el cas, i que es manifesta amb la persistència de les hemorràgies.

Freqüència, edat i sexe

L’hemofília és una malaltia relativament poc freqüent. Es calcula que n’és afectada una persona de cada 5.000 o 10.000 habitants.

Com que l’alteració és d’origen genètic, es presenta ja des del...