Càncer de tiroide

Definició

És anomenada càncer de tiroide la proliferació anòmala d’un grup de cèl·lules originàries de la glàndula tiroide, les quals, amb un creixement exagerat, envaeixen el teixit sa i fins i tot els òrgans veïns, es poden propagar a distància a través dels vasos limfàtics i els sanguinis, i fer reproduir tumors malignes secundaris o metàstasis en punts allunyats de la localització original.

Freqüència, edat i sexe

El càncer de tiroide representa entre el 0,5% i l’1 % de tots els tumors malignes tractats. Al nostre medi la incidència anual d’aquest tumor és de 36 persones afectades per cada...