Hipofunció hipofisial o hipopituïtarisme

És anomenat hipofunció hipofisial o hipopituïtarisme un trastorn poc freqüent i greu que es caracteritza per una fallada de l’activitat de la hipòfisi o glàndula pituïtària. Quan es tracta d’una fallada global de la hipòfisi, l’alteració és anomenada panhipopituïtarisme; si es produeix un dèficit en la producció d’algunes de les hormones hipofisials es parla d’hipofunció hipofisial parcial i si es tracta solament de la fallada aïllada en l’elaboració d’una de les hormones hipofisials hom parla d’hipopituïtarisme selectiu o monohipopituïtarisime.

L’origen de l’alteració pot ésser variat. La...