Feocromocitoma

Hom anomena feocromocitomes els tumors formats per teixits secretors de catecolamines —adrenalina i noradrenalina—, generalment localitzats a la medul·la suprarenal, que es caracteritzen pel fet que provoquen hipertensió arterial permanent o crisis hipertensives.

En general, els feocromocitomes corresponen a tumors de la medul·la suprarenal; la major part d’aquests tumors són benignes, i solament en una proporció molt petita són malignes, és a dir, capaços d’infiltrar-se pels teixits propers i propagar-se a distància. Amb una freqüència inferior, els feocromocitomes es poden desenvolupar en d...