Símptomes i signes patològics del sistema endocrí

Les alteracions del sistema endocrí poden originar una nombrosa quantitat de símptomes —és a dir, manifestacions subjectives que solament percep l’afectat— i de signes, o manifestacions objectives que poden ésser observades per altres persones. Tanmateix, però, la major part d’aquestes manifestacions poden ésser degudes igualment a alteracions en altres sistemes orgànics. Així, només algunes manifestacions són prou freqüents en les alteracions del sistema endocrí per a suggerir un estudi del seu funcionament. Entre aquestes manifestacions cal destacar les modificacions de la gana i el pes...