Proves antropomètriques

En els darrers lustres s’ha començat a aplicar l’antropometria o estudi de l’estructura corporal, per tal de predeterminar quins són els esports per als quals un determinat subjecte, d’acord amb aquella, està més capacitat.

Algunes de les dades més importants que es tenen en compte per a analitzar l’estructura corporal d’un individu són el sexe, l’edat, el pes corporal, l’alçada, la densitat dels diferents teixits, els perímetres corporals i les distàncies entre determinats punts de l’esquelet. Tenint en compte totes aquestes dades, i comparant-les amb taules normalitzades, s’obté el somatotip...