Índexs pràctics per a realitzar un entrenament físic adient

Un entrenament físic adient és aquell que, respectant els gustos i objectius individuals, permet que l’organisme incrementi progressivament —o que mantingui eventualment— el seu rendiment cardiorespiratori i el de l’aparell locomotor. Aquests objectius s’aconsegueixen mitjançant un entrenament regular, moderat i progressiu. La regularitat de l’entrenament no sol plantejar dubtes a l’hora de la planificació; com ja hem esmentat, cal que les sessions d’entrenament es realitzin, pel cap baix, 2 o 3 vegades a la setmana. Tanmateix, la moderació i la progressió són factors dinàmics que depenen de l...