Monòxid de carboni en el tabac

En la combustió del tabac també es produeix monòxid de carboni (CO), un gas altament tòxic que constitueix del 3 al 6% del fum del tabac. La seva concentració no varia en funció dels procediments industrials, per la qual cosa les presentacions comercials baixes en nicotina o baixes en quitrà no representen cap protecció en aquest sentit.

El monòxid de carboni és absorbit a nivell dels alvèols pulmonars, passa a la sang i es combina amb l’hemoglobina, la substància transportadora de l’oxigen. D’aquesta manera, el CO desplaça l’oxigen i, en definitiva, redueix la seva concentració en la sang...