Bibliografia

  • Acondicionamiento Tarrasense: Acondicionamiento Tarrasense 1906-1931, Terrassa 1932.
  • Acondicionamiento Tarrasense: Acondicionamiento Tarrasense 1906-1956, Terrassa 1956.
  • Aguiló, T., i Companyia: El Cicerone. Mosaico industrial noticiero para 1882 á 1883, Barcelona 1882 .
  • Agustí i Cullell, J.: Ciència i tècnica a Catalunya en el segle XVIII o la introducció de la màquina de vapor. IEC, Barcelona 1983.
  • Ajuntament de Lleida: Álbum de Lérida y el Valle de Arán, “Ediciones Catalonia”, Barcelona 1924.
  • Ajuntament de Terrassa: Terrassa, 100 anys teixint ciutat, Barcelona 1992.
  • Albareda i Salvadó...