La pell, el suro i el cautxú

Carregant la pelada

“La Ilustració Catalana”, 1903