Els fonedors de ferro i altres metalls. Maquinària i construccions metàl·liques

Secció de muntatge dels tallers Nuevo Vulcano