1620-1665: Temps de guerra i revolució

Els anys que van del 1620 al 1665 corresponen a un període de grans trasbalsos per a la formació històrica catalana; fou una època en què s’aplegaren esdeveniments que afectaren decisivament la trajectòria de Catalunya en l’anomenat procés de construcció de l’estat modern europeu.

Pel que fa a les seves bases humanes i econòmiques, en les dècades anteriors a l’esclat revolucionari del 1640 sembla esgotar-se el llarg cicle expansiu posterior a la depressió de la baixa edat mitjana. La inflexió de la trajectòria alcista de les sèries baptismals de les parròquies catalanes, el fre de l’onada...