1556-1598: Expansió institucional i iniciativa política

Plafó ceràmic de Sant Jordi, Palau de la Generalitat.

R.M.

La Diputació del General encetà la segona meitat del cinc-cents amb una notable salut financera, derivada de l’exercici de la seva funció fiscal en un temps de bonança econòmica. Atès que la fiscalitat del General s’assentava sobre els intercanvis comercials i sobre la producció, bàsicament tèxtil, el ritme dels seus ingressos anà indestriablement lligat a la conjuntura econòmica. Els anys centrals del segle, i encara fins a la meitat de la dècada dels vuitanta, foren d’enorme puixança. Aquesta es reflectí —encara que en el seu...