1665-1700: Els darrers Habsburg: d'una guerra a l'altra

A Catalunya, el període que va de la fi de la guerra dels Segadors (1652-59) als prolegòmens de la guerra de Successió (principi del segle XVIII) es caracteritzà per l’omnipresència de l’activitat bèl·lica sota una o altra forma (guerra declarada o allotjaments i contribucions militars), la neutralització de les institucions catalanes (Diputació i Consell de Cent de Barcelona) i les grans mobilitzacions de la pagesia (assenyaladament, la revolta dels anomenats Gorretes, o Barretines). Cap a la darreria del segle XVII, però, algunes àrees del Principat conegueren una represa agrària i...