Alfons d’Aragó, bisbe de Tortosa (1500-1503)

El 22 de juliol de l’any 1500, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Alfons d’Aragó (València 1455 – Tarragona 1514), bisbe de Tortosa; diputat militar: Joan de Montcada i de Cardona, senyor de les baronies d’Aitona, Mequinensa i Xiva; diputat reial: Martí Joan Botella, ciutadà de Lleida; oïdor eclesiàstic: Francesc del Milà, canonge de Barcelona; oïdor militar: Lluís Meca, donzell de la vegueria d’Urgell, habitant a Montfalcó; oïdor reial: Jaume Guinard, ciutadà de Girona.

Nascut a València el 1455, fill natural de l’homònim Alfons d...