Els jaciments minerals i l'explotació minera

Aquesta part és consagrada als minerals que apareixen als Països Catalans i que són objecte d’explotació (possible, històrica o actual), i també a les roques que tenen un destí industrial. Aquestes darreres són definides i tractades específicament en el darrer capítol de la part; quant als primers, la resta dels capítols s’ocupen de tots aquells minerals que s’exploten per aprofitar-ne un determinat component, tant si és metàl·lic com si és un àcid o una sal, i que per això precisaran posteriorment un tractament mineralotècnic més o menys complex.

El plantejament dels capítols es basa en la...