La Serralada Alpina mediterrània

Consideracions generals

Les serralades alpines se situen en els marges convergents de les plaques i s’han format durant els darrers 250 milions d’anys, com a resultat dels moviments relatius d’aquestes plaques. La faixa circumpacífica és bàsicament el resultat de la interacció de la placa pacífica (amb litosfera oceànica) amb plaques amb litosfera continental. En la figura també s’evidencia la joventut dels fons oceànics contra l’antiguitat de les masses continentals.

Carto-Tec, a partir d’un original d’A.W. Bally, R. Catalano i J. Oldau.

Durant el Terciari es van formar els...