Les aigües

El delta i la baixa vall de la Tordera inclouen un sistema aqüífer bicapa (aqüífer superficial lliure i aqüífer profund captiu), fortament explotat per a l’abastiment de les poblacions de la rodalia.

SGOPU-CAPO.

L’aigua que arriba del cel, hi torna d’una o altra manera tancant un cicle, l’anomenat cicle hidrològic. Com esmenta Davis (1966), Salomó, en observacions recollides en l’Eclesiastès (A.T., 1:7), diu: "Tots els rius van a la mar i, malgrat que hi continuen fluint, la mar encara no s’ha omplert". Aquest fet aparentment inexplicable és una de les primeres referències al...