Origen i evolució del relleu actual

L’estudi del relleu, o geomorfologia, cerca d’interpretar els fenòmens i processos que han intervingut en el seu afaiçonament: reconstruint la progressió successiva que han sofert els relleus per arribar a la seva forma actual, reconstruïm alhora la sèrie de fenòmens que s’han succeït en la història geològica recent. Els agents externs afaiçonadors del relleu, cursos d’aigua, onatge, gel i vent, estan contínuament actuant i alterant el paisatge. La seva acció dona lloc a relleus d’erosió o erosionals i relleus deposicionals o de sedimentació. Les platges (delta de l’Ebre, en la...