Els recursos geoenergètics

L’Antracita és una roca sedimentària carbonosa molt rica en carboni (més del 75%) que representa el més avançat estat evolutiu de la matèria orgànica de la sèrie dels carbons. La il·lustrada procedeix de Guardo (Palència), d’un jaciment del Carbonífer superior explotat industrialment; s’hi aprecia la fractura irregular i el seu reflex quasi metàl·lic.

Jordi Vidal / Museu de Geologia de Barcelona.

Entenem com a recurs energètic tota aquella substància que s’extreu de la litosfera per l’energia potencial que conté. Prescindim de la descomposició radioactiva, que si bé no es té en...