La revolta dels Angelets

La guerra de la sal i els camins del contraban a la Catalunya del Nord. 1667-1669.

Del 1663 al 1670 van tenir lloc, primer al Vallespir i després al Conflent, atacs armats contra els representants de la gabella de la sal (impost sobre la sal) instaurada als Comtats per Lluís XIV el 1661. Aquests fets anomenats revolta dels Angelets o guerra de la Sal han donat lloc a interpretacions quasi sempre apassionades: per als uns, els angelets eren els herois d’un combat nacional; per als altres els revoltats eren simples bandits. És necessari distingir tres moviments en la revolta.

E...