Joan Girona i Agrafel, el “maquinista” malaguanyat

La memòria dels homes és més favorable als èxits que als fracassos. Els germans Manuel (1817-1905), Ignasi (1824-1889), Jaume (1826-1907) i Casimir (1834-1909) Girona i Agrafel han passat a la història per haver format el nucli més poderós i més emprenedor de la burgesia barcelonina del vuit-cents. Joan (1807-?), el primogènit, n’ha quedat exclòs per haver-se desentès de les empreses familiars i seguit una trajectòria completament desconeguda en terres de Lleida. L’obscuritat és el destí de la immensa majoria dels humans. Aquella exclusió oblida, tanmateix, que el noi gran de Can Girona havia...