La casa Cros, pedra mil·liar de la indústria química catalana i espanyola

Dibuix de la fàbrica Cros a Badalona.

ECSA

La industria química moderna ha nascut, a Europa, com una seqüel·la de la plètora tèxtil del segle XVIII. L’augment de la població i de la renda per càpita anaren acompanyades, en aquella centúria, d’una renovada esplendor dels teixits tradicionals –de llana, lli i seda– i de l’adopció d’un teixit nou –el de cotó– cridat a eclipsar ben aviat els seus predecessors.

Un dels problemes d’aquella indústria tèxtil consistia en els costos en temps i en diners generats pel blanqueig, l’operació destinada a deslliurar el fil o la tela de les...