L’Espanya Industrial: un model d’innovació tecnològica

Vista de la fàbrica de L’Espanya Industrial al municipi de Sants.

ECSA

Les investigacions dutes a terme en l’àmbit de la història econòmica sota el mestratge de J. Nadal, G. Tortella i J. Maluquer de Motes, entre d’altres, han fet palès que la industrialització va ser possible gràcies al dinamisme i la capacitat innovadora de la societat catalana. És un fet reconegut que el protagonisme d’aquest fenomen correspon a la nova burgesia industrial catalana de mitjan segle XIX, moment en què aquesta burgesia assolí la maduresa. Aquesta situació s’havia anat configurant a...