L’èxit català en l’assimilació de la tecnologia ferroviària

El ferrocarril sorgí d’una síntesi de coneixements i de tècniques que caracteritzaren la primera revolució industrial. La locomotora és una aplicació relativament sofisticada –pel sistema de transmissió de l’impuls energètic– de la màquina de vapor. Aquest nou mitjà de transport va ser concebut per a circular a velocitats força elevades. Per això, tant el material de les locomotores –autèntiques calderes ambulants– com les estructures bàsiques del material mòbil i els carrils exigien la utilització d’un material capaç de suportar grans fregaments. Un condicionament que determinà que la seva...