Construir joguines: la sostenibilitat amb l’entorn

Construir joguines: la sostenibilitat amb l’entorn

Són molts els especialistes que coincideixen amb Johan Huizinga, en el sentit que la cultura humana neix i es desenvolupa en el joc. La manufactura de tota mena d’útils i d’objectes hauria estat, així, el resultat de la interacció lúdica amb l’entorn i la conseqüència de la necessitat de fer-la més còmoda i pràctica. D’un primer estadi, en què qualsevol element natural hauria estat susceptible de ser utilitzat com a objecte d’oci (pedres, plantes, branques, ossos, etc.), s’hauria passat a la construcció de senzilles joguines, que es van...