Els protagonistes del joc

Laboratori de relacions socials

La realització d’un ludograma, com els de la fotografia, permet representar gràficament la seqüència de rols que adopta successivament un jugador i, per tant, conèixer la seva actuació dins del joc.

Pere Lavega

El joc, atesa la seva condició, és per sobre de tot generador de relacions interpersonals, és a dir, un laboratori de relacions, una microsocietat lúdica, que origina vivències tan simples com profundes. És generador del que M. Csikszentmihalyi (Flow: the psychology of optimal experiencer, 1991) denomina experiències òptimes. De tota...