Jocs de taula

Jocs de taula

A vegades, l’espai del joc és la taula o s’emmarca en un tauler amb traçats de quadrats travessats per diverses línies, quatre cantons, hexàgons, cercles, espirals o creus, amb camins i caselles que menen cap a un centre.

Al voltant d’una mateixa taula de joc s’apleguen jugadors de totes les edats i condicions. “S’entaulen” per “entaular” un combat amb les seves peces de joc, fitxes, cartes o patacons, sovint amb daus que marquen el nombre de caselles que cal recórrer: s’hi guanya, s’hi perd, si és que no es queda “en taules”.

Són jocs sedentaris de regles fixades amb...