L’espai del joc

La consciència de l’espai i del temps

La consciència de l’espai i del temps, característica de cada cultura i tradició, influeix d’una manera determinada en la visió del món de les persones i de la comunitat de la qual formen part. De fet, l’espai i el temps han estat constants de les especulacions filosòfiques. En aquest sentit, el filòsof alemany Immanuel Kant considerava que l’espai i el temps són formes a priori de la sensibilitat –no tant conceptes derivats de l’experiència externa com la condició mateixa de tota experiència–. A partir d’aquell moment, les percepcions de l’espai i del...