Jocs d’infants

Els primers jocs

De vegades es diu que un nen o una nena juguen quan comparteixen la seva estona de lleure amb altres companys o quan manipulen una nina de drap o quan corren o salten al darrere d’una pilota, etc. Però, l’infant juga ja des del moment del seu naixement? Hi ha diferents estudis que consideren que no hi ha joc fins que no existeix la possibilitat que es pugui consensuar un sistema de regles. Altres, per contra, diuen que algú juga quan té la consciència que ho està fent. C. Garvey, en el seu llibre El juego infantil (1978), diu que “la idea de si es juga o no depèn del...