Bibliografia sobre la pintura gòtica

Bibliografia

Fonts impreses

  • Alonso Garcia, G.: Los maestros de la Seu Vella de Lleida y sus colaboradores, CSIC, Lleida, 1976.
  • Argilés i Aluja, C.: «Notes sobre els pintors lleidatans dels segles XIV i XV segons els Llibres d’Obra de la Seu Vella», Analecta Sacra Tarraconensia, vol.68, 1995, pàg.77-104.
  • Barcelona, M. de: «La cultura catalana durant el regnat de Jaume II», Estudios Franciscanos, vol.91, 1990, pàg.213-995; vol.92, 1991, pàg.127-245 i 383-492.
  • Blanch, J.: Archiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada de Tarragona, 2 vol. , Tarragona, 1985.
  • Cabezudo...