La pintura catalana després del 1348

La mort dels Bassa i, en particular, la desaparició del jove Arnau van ser un cop transcendental per a la pintura barcelonina. El 1350 els franciscans de València reclamaven als hereus del difunt Ferrer Bassa un retaule inacabat de Sant Francesc, del qual ja havien pagat una bestreta de 80 lliures. És clar, doncs, que el taller, probablement desfet a conseqüència de la pesta, no podia assumir la realització de les obres començades per Ferrer. Aquesta incapacitat és també un símptoma prou indicatiu de la mort d’Arnau. Refer el taller dels Bassa no degué ser una empresa viable en un moment de...