La pintura en els primers temps del gòtic internacional

Els anys vuitanta i noranta del segle XIV conduirien a poc a poc a una profunda renovació de les formes que havien dominat el panorama artístic al llarg de la centúria. Tanmateix, la transformació que es va viure en aquest final de segle i que suposà la irradiació d’un estil d’abast europeu anomenat gòtic internacional, va recolzar constantment sobre les bases pictòriques fornides en l’etapa prèvia pel món italià. La conquesta de noves ficcions espacials fou sovint un dels eixos que caracteritzà les noves propostes del 1400. Els millors representants del moment interpretaren i enverinaren les...