El poblament humà de les estepes i les praderies

Els orígens remots dels humans de les estepes i les praderies

El bioma de les estepes i les praderies és un dels més petits del món, ja que ocupa poc més de 1 200 milions d’ha. Més de la meitat d’aquesta superfície (66%) es troba a Euràsia; el 22% se situa a l’Amèrica del Nord, el 8% a l’Amèrica del Sud i àrees molt més petites a l’Àfrica austral i a Nova Zelanda. Aquest és, a més, un dels biomes més transformats per l’activitat econòmica dels humans; tres quartes parts del territori que ocupa estan dedicades a l’agricultura, i la resta està més o menys afectada per pastures intensives...