Els rigors de la continentalitat

Els gramenets sense horitzó

A les latituds mitjanes de l’hemisferi boreal (37-52°N), entre el bioma dels boscos boreals i el dels deserts freds, s’estenen dilatats territoris mancats de bosc. Els caracteritzen un clima de desigual pluviositat a l’estiu i baixes temperatures a l’hivern, uns sòls de tonalitat fosca i molt rics en humus i una notable abundància d’animals herbívors. Paisatges anàlegs, però molt menys extensos, es troben també a l’hemisferi austral, aproximadament a les mateixes latituds geogràfiques (30-45°S). La irregularitat que presenta la distribució del bioma en els...