La fosca fondària dels sòls

Els components i els procesos edàfics

Els patrons de referència dels sòls esteparis s’han conservat de manera fragmentària en algunes reserves naturals. Malgrat que la seva àrea total no té més de 40 000 ha, és a partir de les característiques d’aquests sòls que hom pot fer-se una idea del seu paper en el funcionament dels ecosistemes on es troben. (Per a la nomenclatura dels sòls emprada, vegeu també La denominació dels sòls)

Del “loess” al txernozem

Els materials parentals sobre els quals s’han format els sòls de l’estepa estan constituïts, en bona part, per “loess”. El “loess” és...