La fauna i el poblament animal de les estepes i les praderies

El domini dels herbívors

La singularitat de la fauna de qualsevol bioma depèn en bona mesura dels seus endemismes. A les estepes i les praderies, les espècies d’animals endèmics són molt menys freqüents que a les zones veïnes de bosc i desert. Els mamífers endèmics amb prou feines representen un 30%, mentre que a les zones de boscos boreals i de deserts superen el 70%. Moltes espècies de les estepes i les praderies apareixen també en altres biomes, en efecte. És el cas de l’ase salvatge asiàtic (Equus hemionus), del cavall de Przewalski (E. przewalskii) i fins i tot de la saiga (Saiga...