El règim monsònic

Les variacions monsòniques estacionals

Distribució dels boscos monsònics al món (en verd fosc), sobre el conjunt de totes les selves (en verd clar) i diagrames ombrotèrmics de quatre localitats representatives de les diferents àrees del bioma. A cada diagrama s’indiquen l’altitud i la latitud (en negre), la temperatura mitjana (en vermell) i la precipitació mitjana anual (en blau). Les temperatures mitjanes anuals se situen entre 27 i 28°C, mentre que les precipitacions totals anuals prenen valors situats entre els 1 562 i els 2 085 mm. En tots els diagrames és ben evident l’estacionalitat...