La gestió i els problemes ambientals dels boscos monsònics

La reculada de l’espai forestal

Els boscos monsònics tenen els mateixos problemes de desforestació que les pluviïsilves equatorials. En general, des dels primers temps han estat més fàcils de rompre per ser destinats a l’agricultura i avui en queden molt poques àrees encara verges. Actualment l’increment de la pressió demogràfica i la demanda de recursos forestals estan causant una ràpida desforestació a les regions monsòniques.

La colonització secular de l’àmbit monsònic

La major part de les selves monsòniques de l’Índia, la Indo-xina i Java, si no totes, representen una...