Les poblacions humanes dels boscos monsònics

Els humans del sud-est d’Àsia

La presència d’humans al sud-est asiàtic és ben antiga, com ja va demostrar el metge holandès Eugène Dubois a les acaballes del segle XIX, quan hi anà a la recerca de la baula perduda entre els humans moderns i els simis, i trobà unes restes d’una antiguitat de gairebé un milió d’anys, que atribuí al gènere Pithecanthropus; aquestes restes posteriorment s’han assignat a l’espècie Homo erectus. Però, a la zona, també hi ha restes inequívoques d’humans moderns (Homo sapiens) amb utensilis força perfeccionats. Durant mil·lennis, els habitants de l’Àsia sud...