L’aprofitament dels recursos animals als boscos monsònics

L’activitat cinegètica

No es pot dir que els boscos monsònics tinguin una fauna pròpia. Moltes de les espècies que en són exclusives són petites, amb mobilitat limitada i escassament valorades pels caçadors. En aquest hàbitat, les espècies salvatges caçades per a la subsistència o bé pels caçadors professionals són una part d’aquelles mateixes explotades en les àrees de terra baixa dels boscos plujosos, principalment ocells grossos i mamífers que es mouen lliurement entre aquest i altres ambients.

La cacera a la Mesoamèrica monsònica

El bosc estacional de l’Amèrica Central s’estén pel...