Els boscos monsònics al món

La vegetació monsònica

L’alternança dels monsons i les estacions intermèdies seques que els separen constitueixen condicions inadequades per a l’establiment de la selva plujosa equatorial o intertropical, com ja ha estat comentat: la selva plujosa només es dóna allí on mai no hi ha períodes d’eixut de més de tres mesos de durada. El clima monsònic afavoreix la instauració d’un mantell vegetal i de la fauna que hi va associada, prou diferent: els anomenats, justament, boscos monsònics.

La pèrdua foliar per eixut estacional

Allà on la pluja estival és adequada, normalment per damunt...